پانسیون سگ و پانسیون نگهداری سگ
17
بهمن
2866

اگر برای تعطیلات به دنبال جای مناسبی برای نگهداری سگ و یا پانسیون سگ در تهران هستید حتما به یک سری نکات برای انتخاب پانسیون سگ دقت ویژه ای نمایید.

 

اولین نکته آن است که حتما این مسئله را میدانید که بسیاری از سگ ها پس از نگهداری سگ در پانسیون و یا بازگشت از پانسیون به دلیل نگهداری سگ در شرایط نامناسب از نظر روانی دچار مشکل می شوند, در بسیاری از موارد سگ ها برای مدتی دچار افسردگی می شوند و پس از آن در زمان دوری از شما دچار استرس می شوند. این موضوع حاکی از انتخاب نامناسب پانسیون سگ برای بچه شماست.

نکته بعد آن که حتما به این مساله دقت داشته باشید که سگ شما بتواند با محیط جدید خودش را وفق دهد و با پانسیون سگ انتخاب شده از جانب شما ارتباط برقرار کند از جمله افرادی که در این مدت قرار است در کنار آنها باشد.

مساله بعدی غذایی که به دلبند شما می دهند و بهداشت مجموعه می باشد که این دو مساله بسیار حائز اهمیت است.

دیگر آن که پانسیون سگ بدون قفس بسیار بسیار مهم است, حتما در زمان تماس برای تعیین وقت نگهداری سگ اطمینان حاصل نمایید که پانسیون سگ بدون قفس انجام می شود. پارک سگ و اسباب بازی و یک لباس از خودتان را در هنگام نگهداری  سگ در پانسیون همراه خود ببرید.

 

توجه به این نکات به شما در انتخاب پانسیون سگ مناسب, بسیار کمک میکند.