فروش سگ شیتزوالن
05
مهر
4290

نژادفروش سگ:سگ شیتزوالن

 

 

جنسیت سگ شیتزوالن:نروماده

سن سگ شیتزوالن:2ماهه

مدارک سگ شیتزوالن:پاسپورت ,میکروچیپ وشناسنامه بهداشتی واکسیناسیون شده

اطلاعات تماس:09195955531

09128472147

خصوصیات سگ شیتزوالن:

سگ شیتزو الن سگی بسیارآرام ودوست داشتنی مناسب برای نگهداری درآپارتمان میباشدسگ شیتزو الن رابطه عاطفی خوبی باافرادخانواده داردسگ شیتزو الن به دلیل دست وپای کوتاهی که دارددرمدت زمانی کوتاه بازی میکندوزودخسته میشود به هنگام خرید سگ شیتزوالن حتما از اصالت این نژادمطمين شوید سگ شیتزو الن دارای پوزه فلت میباشد.