فروش سگ ساموید
12
فروردين
1686

نژادفروش سگ:سگ ساموید

جنسیت سگ ساموید:نروماده موجود

سن سگ ساموید:2ماهه

مدارک سگ ساموید:پاسپورت ,میکروچیپ وشناسنامه بهداشتی

اطلاعات تماس:09128472147-09195955531

ایدی اینستاگرام:@goldpet