فروش سگ ساموید
14
فروردين
1503

نژادفروش سگ:فروش سگ ساموید

جنسیت سگ ساموید:نروماده موجود

سن سگ ساموید:3ماهه

مدارک سگ ساموید:پاسپورت,میکروچیپ,تاییدیه سلامت واصالت ,شناسنامه بهداشتی

اطلاعات تماس:09128472147-09195955531

ایدی اینستاگرام:goldpet@