فروش سگ مالتیزعروسکی
17
فروردين
2263

نژادفروش سگ:سگ مالتیزعروسکی

جنسیت سگ مالتیزعروسکی:نروماده موجود

سن سگ مالتیزعروسکی:2ماهه

مدارک سگ مالتیزعروسکی:پاسپورت ,میکروچیپ وشناسنامه بهداشتی واکسیناسیون شده

اطلاعات تماس:09128472147-09195955531

ایدی اینستاگرام:goldpet@