فروش سگ شی هواهوا
17
فروردين
1600

نژادفروش سگ:سگ شی هواهوا

جنسیت سگ شی هواهوا:نروماده موجود

سن سگ شی هواهوا:2ماهه

مدارک سگ شی هواهوا:پاسپورت,میکروچیپ وشناسنامه بهداشتی واکسیناسیون شده

اطلاعات تماس:09128472147-09195955531

ایدی اینستاگرام:goldpet@