فروش قلاده سگ
05
خرداد
2283

همه ی مااین راقبول داریم که حیوانات بایدازادباشندولی درمواقعی بستن قلاده برای سگ بسیارمفیدمیباشدپس حتماازدوماهگی بستن قلاده به سگ خودرافراموش نکنیدبستن قلاده ازاین سن رابرای سگ خوداغازکنیدتاباان اشناشود

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…