لوازم آموزشی

05
خرداد
فروش قطره آموزش ادرارسگ

فروش قطره آموزش ادرار

اگردرامرآموزش دادن سگ خودبرای ادراربامشکل مواجه هستین ازقطره آموزش ادراربه تسریع آموزش سگ شماکمک میکند

05
خرداد
سینی ادرارسگ

ظرف توالت سگ

برای آموزش ادرارسگ حتماازظرف مخصوص سگ استفاده نماییدسینی مخصوص سگ طوری طراحی شده که کف دست وپای سگ راکثیف نمیکند