20
شهریور
فروش سگ هاوانیز

اگرقصدخرید سگ هاوانیز راداریدبایدبه ایمن موضوع توجه داشته باشیدکه سگ هاوانیزهرچندوقت یکباربایدارایش شودچون دارای موهای ناهمواری میشود.

23
تیر

به هنگام خریدسگ شی هواهوابه این نکته توجه داشته باشیدکه شی هواهوامختص خانه میباشدوازوقت گذراندان صاحبشان بادیگران زیادخشنودنمیشوندوبعضااین حسادت میتواندمشکل افرین باشد.

20
شهریور
فروش سگ فاکس تریر

 

بدن وایرهر فاکس تریر پوشیده از موهای بلند سفید سیمی مانند است با لکه های قهوه ای یا سیاه می باشد. گوشها بی شکل. معمولاً دم را به انداز یک چهارم آن جراحی و کوتاه می کنند. دارای فک قدرتمند ، دندانهای منظم ، نترس با بدنی قوی و مهمتر از همه اینها شجاع است. سگی است پرانرژی و قدرتمند در یک جثه کوچک. جشمها تیره رنگ ، کوچک و فرو رفته و سر زنده است. گردن پهن و عضلانی می باشد.

22
مرداد
فروش سگ شیتزو

سگ شیتزو سگی بسیارآرام ودوست داشتنی مناسب برای نگهداری درآپارتمان میباشدسگ شیتزو رابطه عاطفی خوبی باافرادخانواده داردسگ شیتزو به دلیل دست وپای کوتاهی که دارددرمدت زمانی کوتاه بازی میکندوزودخسته میشود به هنگام خرید سگ شیتزو حتما از اصالت این نژادمطمين شوید سگ شیتزودارای پوزه فلت میباشد.

15
مرداد
فروش سگ مینیاتورپینچر

سگ مینیاتور پینچِر سگی است با جثه کوچک ، عضلانی و پوشش نرم و براق. پاهای جلویی صاف ، پنجه ها کوچک و شبیه به پنجه گربه می باشد. ماهیچه ها قدرتمند و به تناسب خوبی در مقایسه با بدن سگ قرار دارد. دارای دندانهای منظم و چشمان تیره و براق است.

15
مرداد
فروش سگ بول تریر

نژاد سگ بول تِریِر دارای بدنی عضلانی و تو پر می باشد. پوشش خارجی کوتاه است و به رنگهای، سیاه ، قرمز ، قهوه ای یافت می شود. بیشترین خاصه او حالت سرش می باشد که در بالا صاف و حالت قوسی مانند تا بینی دارد. چشمها کوچک ، تیره ، بادامی شکل و به هم نزدیک می باشند. این نژاد دارای دو نوع استاندارد و مینیاتور است.    

14
مرداد
فروش سگ جاپانیزچاین

اگر قصد خرید سگ راداریدکه مهربان و جسور باشد فعالیت زیادی نیاز نداشته باشد و با غریبه هامهربان باشد خرید سگ جاپانیزچاین راپیشنهادمیکنیم.

14
مرداد
فروش سگ اسکای تریر

سگ اسکای تریرازسایرتریرهاجدی تراست وجزصاحبش دوست ندارد شخص دیگری به اودست بزند.سگ اِسکای تِریِر سگی باهوش است.

14
مرداد
فروش سگ آفن پینچر

 سگ آفن پینچر رفتاری شبیه سگ تریر دارد اگر دارای خانواده ای شلوغ و پرجنب و جوش هستید خرید سگ آفن پینچر توصیه میشود.

14
مرداد
فروش سگ پاگ

سگ پاگ رابه اسم سگ همراهی بشناسید اگر قصد خرید سگ پاگ رادارید این رابدانید که سگ پاگ همراه خوبی است وشما را در همه جا همراهی میکند و مدام زیردست وپای شماست.

14
مرداد
فروش سگ بردرتریر

سگ بردرتریر اگر چه ظاهر ژولیده ای دارد ولی رفتاری ازخود نشان میدهدکه انسان راغافلگیر میکند اگر به خرید سگ بردرتریر فکر میکنید باید بگویم در خرید سگ بردرتریر تردید نکنید چرا که ازداشتن سگ بردرتریر لذت خواهیدبرد.

10
مرداد
فروش سگ انگلیش بولداگ

سگ انگلیش بولداگ سگ مناسبی برای نگهداری درآپارتمان میباشداولاازسطح انرژی پایینی برخورداراست دوماحساسیت به گرما ویژگی است که سگ انگلیش بولداگ رامناسب نگهداری درخانه قرارداده وسوم اینکه این نژادمستعدبه پارس کردن نیست

10
مرداد درنگاهی کلی بایدگفت تربیت سگ فرنچ بولداگ سخت ولی احتیاج زیادی به تربیت ندارندسگ فرنچ بولداگ سگی باملاحظه وشیرین میباشد.

01
مرداد
فروش سگ پودل

 یک سگ پودل بایددرک کندکه عضوی ازیک خانواده است زیراسگ پودل ازتنهابودن بیزاراست اگربه موی سگ الرژی داریدوخیلی علاقه مندبه نگهداری سگ دراپارتمان خودهستیدنژاد سگ پودل سگ مناسبی است چون ریزش مو ندارد پس درنگ نکنید و به خرید سگ پودل اقدام کنید

29
تیر

سگ بیچون فریز بسیار خونگرم است وباافرادخانواده به سرعت خومیگیرد و رابطه بسیار عمیقی باکودکان دارد و اگر فکر خرید سگ بیچون فریز برای کودک خود هستید گزینه مناسبی برای خرید سگ انتخاب کرده اید.

29
تیر
فروش سگ یورکشایرتریر

ریزش مو در سگ یورکشایر تریر خیلی کمتر  نسبت به سایر نژاد ها می باشد. برس زدن روزانه به زیبایی و یکنواختی مو سگ یورکشایرتریر بسیار کمک می کند. حمام دادن سگ یورکشایر تریر به صورت ماهیانه پیشنهاد می شود و حمام دادن زیاد باعث شکست و ریزش مو می شود.

29
تیر
فروش سگ بولوگنس

 اگر قصد خرید و فروش سگ آپارتمانی خود را دارید خرید سگ بلوگنس رادرانتخاب های خودقراردهید.  سگ بلوگنس با جثه ای کوچک و پاهای کوتاه که سرتاسر بدنش با موهای کاملاً سفید ، پر پرشت و بلند پوشیده شده است.

29
تیر
فروش سگ لهاساآپسو

نژاد سگ لهاساآپسو خصوصیت های بارزی چون شاد و با وقار بودن و بازیگوش به میزانی که همانند یک دلقک با استعداد هست . به خاطر خصوصیت های آنها , دارندگان سگ لهاسااپسو آنان را همچون انسانها می بینند و احساسی همچون یک انسان به آنان پیدا می کنند.

24
تیر
فروش سگ وست هایلندوایت تریر

 به هنگام خرید سگ وست هایلندوایت تریر به این نکته توجه داشته باشیدکه نژاد سگ وست هایلندوایت تریر دارای پوست خشک وحساسی است ونبایدزودبه هنگام حمام شودوموهای سگ وست هایلندوایت تریرهرماه بایدکوتاه شودوگوشهای انهابایدبالوسیون مخصوص گوش تمیزشود.

23
تیر

اگرتصمیم به خرید سگ شی هواهوا داریدبه این نکته توجه کنید سگ شی هواهوا مختص خانه است وازاین که صاحبش بادیگران وقت بگذراند احساس خوبی ندارندوبعضااین حسادت میتواندمشکل سازباشد

23
تیر
خرید سگ پامرانیان

اگر دنبال خرید سگ پامرانیان هستید اما شاغلید و نمیتوانید وقت زیادی برای سگ آپارتمانی خود بگذارید خرید سگ پامرانیان گزینه خوبی نیست. پس از خرید سگ پامرانین باید در نظر داشته باشید که وقت کافی برای محبت و رسیدگی به این نژاد سگ کنار بگذارید.

05
خرداد
فروش سگ شیتزو

اگر قصد خرید سگ آپارتمانی را دارید باید در رابطه با خرید سگ شیتزو بدانید که سگ شیتزو همدم بسیار خوبی برای شما می باشد و از او انتظار شکار, و یا نگهبانی را نداشته باشید

05
خرداد
فروش سگ شیتزو تریر

شیتزو تریر یک نژاد اصیل نیست (نصف تریر و نصف شیتزو)، اما فروش سگ شیتزو تریر طرفداران زیادی مخصوصا در ایران دارد.

05
خرداد
فروش سگ مالتیز

مالتیز سگ کوچک و سر سختی است اگربه دنبال سگی باموهای اشرافی وبلندوسفیدهستیدحتمابرای خرید سگ مالتیزاقدام کنید  

05
خرداد
فروش سگ پیکینیز

رفتار سگ پیکینیز تلفیقی است از وقار و لجاجت که آنرا نزد صاحبش عزیز می سازد. رفتار آرام و مطیع بودن آن باعث گشته که در سراسر جهان بعنوان یک موجود صمیمی و دوست داشتنی مطرح گردد.